مرور برچسب

دانشگاه آزاد اسلامی بافت

امضا تفاهم‌نامه همکاری پارک علم وفناوری استان کرمان با دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت

به جهت ایجاد و استقرار یک واحد مرکز رشد زیر‌نظر پارک علم و فناوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافت با هدف تولید علم و تجاری‌سازی آن و در‌نتیجه کارآفرینی و کسب ثروت توسط دانشجویان مستعد،…
ادامه مطلب ...