مرور برچسب

زمین‌لرزه

کرمان دومین استان از نظر تعداد زلزله

در ۱۱ ماه سال گذشته تعداد ۶۶۱۰ زلزله در ایران به ثبت رسید که استان‌های خراسان رضوی، کرمان، آذربایجان غربی و خراسان جنوبی به ترتیب در رتبه‌های اول تا چهارم از نظر تعداد زمین‌لرزه‌های ثبت…
ادامه مطلب ...