مرور برچسب

زن

۱۰۰۰ زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد کرمان فاقد مسکن هستند

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان با بیان اینکه هزار زن سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان کرمان فاقد مسکن هستند بر لزوم همکاری اعضای شورای شهر کرمان در بحث تأمین زمین برای حل مشکل…
ادامه مطلب ...