مرور برچسب

زهره سامره

شهروندان رفسنجانی برای تزریق دوز دوم واکسن آسترازنکا مراجعه کنند

مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از کسانی که نوبت اوّل واکسن آسترازنکا را دریافت کرده اند خواست با فاصله ۸ تا ۱۲ هفته بعد از دریافت دوز اوّل جهت تزریق دوز دوّم به پایگاه…
ادامه مطلب ...