مرور برچسب

ساختار سازمانی

ساختار سازمانی استاندارد در جنوب استان کرمان وجود ندارد

مدیرکل استاندارد استان کرمان گفت: ساختار سازمانی استاندارد در جنوب استان وجود ندارد و سازمان اداری استخدامی کشور فقط اجازه راه اندازی اداره استاندارد به ما داده که راه اندازی شد و زمینی…
ادامه مطلب ...