مرور برچسب

سازمان ملی استاندارد

اندازه گیری رطوبت پسته باید به روش سریع انجام شود

معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به درخواست های صادرکنندگان پسته کرمان برای کاهش مدت زمان اندازه‌گیری رطوبت این محصول، گفت: از اداره کل استاندارد استان خواسته…
ادامه مطلب ...