مرور برچسب

سرباز فناور

متقاضیان امریه شدن در دانش‌بنیان‌ها تا 15 آبان فرصت دارند

نخبگان و فعالان فناور می‌توانند خدمت سربازی خود را به جای پادگان در یک شرکت دانش‌بنیان به عنوان کارمندان کلیدی سپری کنند، متقاضیان تا ۱۵ آبان ماه ۹۹ فرصت دارند تا رزومه ارسال کنند.
ادامه مطلب ...