مرور برچسب

سعید محمد

اقدامات گهرزمین در تولید و سرمایه گذاری، قابل توجه است

مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی در بازدید از غرفه گهرزمین گفت: شرکت گهرزمین در بحث تولید و سرمایه گذاری اقدامات شایسته ای انجام داده است و قابل…
ادامه مطلب ...