مرور برچسب

سقوط تیم فوتبال

مراجع قضایی فدراسیون تصمیم‌گیرنده هستند

رئیس دادگستری استان کرمان درمورد پرونده فساد در فوتبال و اینکه آیا مس رفسنجان سقوط می‌کند گفت: تشخیص سقوط مس رفسنجان به دسته پایین‌تر برعهده فدراسیون فوتبال است و ما فقط مسئول رسیدگی به…
ادامه مطلب ...