مرور برچسب

سند آمایش

نمره مردودی استاندار به سند آمایش استانی| امیدی به اجرایی شدنش نیست

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درحالی رد شدن اسناد آمایش استانی از سوی مرکز پژوهش‌ها را پروسه طبیعی خوانده بود که استاندار کرمان معتقد است امید زیادی به اجرای سند آمایش استان نیست.
ادامه مطلب ...