مرور برچسب

شاهد عینی

خیابان‌های بی‌نام و نشان در مسکن‌مهر شهرک‌مطهری کرمان

محجوب محمدی| شهردار منطقه 3 کرمان با اظهار‌ تاسف نسبت به مشکلات فراوان این منطقه مانند نبودن فضای سبز ،آسفالت بی کیفیت،جدول‌های شکسته و ... به کرمان نو گفت:ارائه خدماتی مانند نشانه…
ادامه مطلب ...