مرور برچسب

شهرک های صنعتی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی: ارزیابی شاخص فضای کسب‌وکار استان اشتباه است

شاخص فضای کسب و کرمان یک سال و نیم است میل به آخر نشینی داشته. نه پنجره واحد کرمان را از این جایگاه تکان داد و نه جلساتی همچون اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید.
ادامه مطلب ...