مرور برچسب

شورای شهر کرمان

قانون رسیدگی به اموال مسئولین برای اعضای شورای شهر در دسترس نیست

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر کرمان در نشست عمومی شورای شهر با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسئولین گفت :«‌ این قانون در ۹۴ تصویب شده و بر اساس قانون اعضای شورای شهر جز مسئولان به حساب…
ادامه مطلب ...