مرور برچسب

صنعت، معدن و تجارت

برچسب قیمت در کرمان حذف نشده است

روز گذشته بود که خبری در سایت ها و خبرگزاری ها مبنی بر اجرای طرح حذف برچسب کالا و قیمت گذاری کالا توسط صنف هر رسته در کرمان منتشر شد. مجتبی آیرم، رییس اداره بازرگانی داخلی سازمان صنعت،…
ادامه مطلب ...