مرور برچسب

صنف جایگاهداران کشور

استفاده مردم از کارت سوخت شخصی ۴ برابر بیشتر شد

به گفته سخنگوی صنف جایگاهداران کشور نسبت به قبل از اجرای طرح مربوط به کارت‌های آزاد جایگاه‌ها، استفاده مردم از کارت سوخت شخصی برای دریافت بنزین ۳۰۰۰ تومانی، چهار برابر شده است.
ادامه مطلب ...