مرور برچسب

طبقه بندی

انتقاد استاندار کرمان از طبقه‌بندی‌ها در نظام آموزشی کشور

استاندار کرمان با انتقاد از طبقه بندی ها در نظام آموزشی بیان کرد: متاسفانه نظام آموزش و پرورش را طبقاتی و آن را پولی و کنکور را رانتی کردیم و کرسی های دانشگاه را در اختیار کسانی گذاشتیم…
ادامه مطلب ...