مرور برچسب

علیرضا اسدی

تدوین سند توسعه شهربابک بر اساس صنعت گردشگری

علیرضا اسدی تصریح کرد: وجود ده ها اثر با ارزش طبیعی همچون غار ایوب، کوه عاج پایین و بالای دهج، دشت ریواس، منطقه ریگ سفید، دریاچه مخرگه ف روستای صخره ای و روستای آبدر که در دهانه آتش…
ادامه مطلب ...