مرور برچسب

علیزاده سازمان پارکها

قطع درختان بلوار زغال‌سنگ بدون مجوز شهرداری

در چند روزگذشته خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این که درختان بلوار زغال سنگ کرمان در حال قطع شدن هستند و هیچ کسی به این موضوع رسیدگی نمی‌کند، از این رو به سراغ شهرداری منطقه 3…
ادامه مطلب ...