مرور برچسب

فرآورده

فرآورده تجاری کائوسل تولید شرکت رفسنجان، غیرمجاز است

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان گفت: فرآورده تجاری کائوسل تولید شرکت به رشد کویر رفسنجان، غیرمجاز و بدون اخذ مجوز لازم از سازمان حفظ نباتات کشور تولید و توزیع شده است.
ادامه مطلب ...