مرور برچسب

فرار سرمایه

سرعت زیاد فرار سرمایه از کرمان| عدم استفاده از همه ظرفیت اقتصادی استان

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تاکید کرد: فرار سرمایه از استان را به شدت داریم و یکی از راهکارهای جلوگیری از این مهم بهبود فضای کسب کار است.
ادامه مطلب ...