مرور برچسب

فرخی رییس میراث

اسکلت‌های قلعه منوجان قدمت تاریخی ندارند

استان کرمان یکی از مناطق مهم باستان‌شناسی در ایران است که قلعه‌های تاریخی بسیاری دارد. قلعه تاریخی منوجان یکی از همین قلعه‌ها است که برخی معمار آن را با ارگ بم یکسان می‌دانند. درحال…
ادامه مطلب ...