مرور برچسب

فرهنگ و ارشاد

نوزدهمین پردیس سینمایی امید در شهر جیرفت احداث می‌شود

خلیلی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان امورسینمایی در جلسه امضا تفاهم نامه احداث پردیس سینمایی امید جیرفت، عنوان کرد : توجه به توسعه زیرساخت های سینمایی از وظایف و مسوولیت های سازمان…
ادامه مطلب ...