مرور برچسب

فعالیت گسلی

تاثیر فعالیت‌های معدنی بر افزایش فعالیت گسل‌ها

فعالیت‌های معدنی در ثبت زلزله در سایت‌های لرزه‌نگاری مؤثر هستند اما این زمین‌لرزه‌ها همیشه مربوط به گسل نیستند و ممکن است در اثر انفجار و یا ریزش تونل صورت گرفته باشند.
ادامه مطلب ...