مرور برچسب

فنی حرفه ای استان کرمان، بیکاری، فارغ التحصیل، اشتغال

خانواده ها از کودکی به فرزندان خود مهارت بیاموزند

به گزارش خبرنگار کرمان نو، محمدرضا جهانگیری، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمان گفت: جایگاه آموزش های مهارتی در توسعه اشتغال و رسیدن به اشتغال پایدار یک جایگاه مهم و تاثیرگذار است.…
ادامه مطلب ...