مرور برچسب

فولاد کرمان

پذیرش نیروی قراردادی شرکت صنایع فولاد کرمان

افرادي كه متقاضي شركت در آزمون مي باشند، می توانند برای  ثبت نام از تاريخ ۹۵/۰۵/۲۰ تا تاریخ ۹۵/۰۵/۳۱ پس از مطالعه دقيق مفاد آگهي و با توجه به شرايط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمايند.…
ادامه مطلب ...