مرور برچسب

قانعی معاون سیاسی فرماندار کهنوج

دانشگاه علمی و کاربردی کهنوج روی لبه تیغ انحلال

الهام پی پر/کرمان نو دانشگاه جامع علمی-کاربردی دانشگاهی نیمه دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. تأسیس دانشگاه جامع علمی-کاربردی در مهرماه سال ۱۳۷۰ به تصویب رسیده‌است و…
ادامه مطلب ...