مرور برچسب

قنات حسین آباد

تنش اجتماعی سرراه آبرسانی به حسین آباد

الهام پیپر| هرچند علل کمبود آب را می توان به خشکسالی‌های اخیر، روندروزافزون نیاز جامعه و... نسبت داد، ولی دراین میان برداشت‌های بی‌رویه، مصارف سنتی بی حد و حصر، عدم اهتمام جدی…
ادامه مطلب ...