مرور برچسب

مالچچ پاشی

اعتبار نرسد شرق کرمان خفه می‌شود| اعتباری برای مالچ‌پاشی نداریم

به گفته مدیرکل منابع طبیعی شمال استان کرمان از ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتاری که باید در شرق استان مالچ پاشی می‌شد فقط ۶ هزار هکتار انجام‌شده و این در حالی است که در بودجه ۹۹ اعتباری برای مالچ…
ادامه مطلب ...