مرور برچسب

محمدبرشان نویسنده و کارشناس تاریخ آب و آبیاری

دِبی قنوات بم بزرگ ترین شاخصه این قنوات است

کرمان نو ، نویسنده ،پژوهشگر و کارشناس تاریخ آب و آبیاری گفت: دبی قنوات بم از جمله بزرگ ترین شاخص های مهم این قنوات است و هیچ قناتی شبیه به قنات دیگر نیست همچنین در هیچ جای دنیا نمی توان…
ادامه مطلب ...