مرور برچسب

محمدمیرزائیان

افزایش حجم محموله‌های صادراتی پسته از ۲۵ به ۶۰ تن

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق کرمان به تولید ۲۲۰ هزار تن پسته در سال جاری و بیش از ۳۰ هزار تن پسته مانده از سال پیش در انبارهای کشور اشاره کرد و گفت: درخواست شده حجم محموله های صادراتی را…
ادامه مطلب ...