مرور برچسب

محمد علی دهقان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری:

تاکنون 3 کیلو شکر به ازای هر نفر توزیع شده است

محمدعلی دهقان در جلسه تنظیم بازار درباره تامین شکر خام برای کارخانه تصفیه شکر سیرجان بیان کرد: باید این کارخانه با سازمان گسترش قرارداد بسته و شکر خام تحویل شود. وی تصریح کرد: باید…
ادامه مطلب ...