مرور برچسب

مدارس هیات امنایی، شورای آموزش و پرورش کرمان

تعیین نرخ جدید آموزش‌های فوق برنامه مدارس هیات امنایی کرمان

در شورای آموزش و پرورش استان نرخ جدید آموزش های فوق برنامه مدارس هیات امنایی تعیین شد. به گزارش ایسنا دکتر محمجواد فدایی در شورای آموزش و پرورش استان که با تعیین نرخ جدید آموزش های فوق…
ادامه مطلب ...