مرور برچسب

مدیرعامل معدن فرآورده های مس خان خاتون

انتخاب دکتر اسماعیلی بعنوان مجری دهکده خرمای بم

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری کرمان گفت: دکتر بابک اسماعیلی معین بخش دهبکری و مدیرعامل معدن فرآورده‌های مس روی خان خاتون به عنوان مجری و سرمایه گذار دهکده خرما معرفی شد.
ادامه مطلب ...