مرور برچسب

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کرمان، ساختمان ها، روستاها

دفاتر نظام فنی روستایی در تمامی روستاهای کرمان راه‌اندازی شد

علی اکبر سلطانی‌نژاد با اشاره به میزان مقاوم‌سازی منازل روستایی به نسبت شهرها اظهار داشت: از آنجا که زیرساخت‌ها در روستاهای ما به نسبت شهرها کمتر بوده و دانش مهندسی و مهارت‌های ساخت و…
ادامه مطلب ...