مرور برچسب

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان

نیمی از بازنشستگان تأمین اجتماعی سال گذشته از مشاغل سخت بودند

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان با بیان اینکه نیمی از بازنشستگان تأمین اجتماعی سال گذشته جز مشاغل سخت و زیان‌آور بودند، گفت: با این فرمان پیش رویم، ۲ تا ۵ سال دیگر نیرو…
ادامه مطلب ...