مرور برچسب

مدیریت مصرف

امضا تفاهم نامه همكاری مدیریت مصرف بین شركت توزیع برق شمال استان کرمان و بسیج کارمندان سپاه ثارالله

مدیرعامل شرکت توزیع برق شمال استان کرمان گفت: با هدف کاهش مصرف برق در بخش اداری تفاهم نامه همکاری و مشارکت شرکت توزیع برق شمال استان کرمان با سازمان بسیج کارمندان سپاه ثارالله امضا شد.
ادامه مطلب ...