مرور برچسب

معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم

بیمارستان فهرج راه درازی تا بیمارستان شدن دارد

به گفته دکتر رجایی معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی بم در حال حاضر تنها اورژانس بیمارستان علی ابن ابیطالب فهرج فعال بوده و در حال ارائه خدمات به شهروندان ‌فهرجی است همچنین در فاز بعدی…
ادامه مطلب ...