مرور برچسب

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان

اصلاح فرآیندها در جهت توانمندسازی نیروی انسانی

کرمان نو- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری کرمان گفت: با برگزاری دوره های تخصصی آموزشی در جهت توانمندسازی نیروی انسانی گام برداریم و مهمترین اقدامات صورت گرفته اصلاح فرآیندهای فعلی…
ادامه مطلب ...