مرور برچسب

معاون هنری و سینمایی

درخشش تعزیه خوانان کرمانی در سوگواره تعزیه کشوری اراک

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد استان کرمان گفت: تعزیه خوانان ده زیار کرمان در بخشهای بچه خوانی، موافق خوانی و مخالف خوانی در سوگواره تعزیه کشوری استان مرکزی حائز رتبه شدند.
ادامه مطلب ...