مرور برچسب

مواد منفجره، چهارشنبه سوری

چهارشنبه‌سوری آئینی برای شادمانی است نه زمانی برای ناهنجاری و آسیب

کوروش احمد یوسفی، معاون اجتماعی پلیس کرمان در خصوص چهارشنبه آخر سال گفت: یکی از عوامل ضروری برای پیشگیری از حوادث و اتفاقات، ارتقای سطح آگاهی مردم و خصوصا گروه‌های در معرض خطر است که در…
ادامه مطلب ...