مرور برچسب

مولد اضطراری

مراکز حساس و حیاتی مجهز به مولد اضطراری برق باشند| همکاری مراکز حساس دارای مولداضطراری بیش از…

مدیردفتر بحران و پدافند غیرعامل گفت: طبق مصوبه سازمان پدافند غیرعامل کشور همه مراکزحساس و حیاتی باید مجهز به مولد اضطراری تامین برق باشند.
ادامه مطلب ...