مرور برچسب

میدکو، شرکت فولاد بوتیای ایرانیان

پروژه بزرگ فاضلاب شهری کرمان آغاز شد

سه شنبه ۹۸/۳/۲۸ ، پروژه بزرگ فاضلاب شهری کرمان، با حضور مدیرعامل هلدینگ میدکو، دکتر پورمند آغاز شد. براساس این گزارش، شرکت های فولاد بوتیای ایرانیان، معیار صنعت خاورمیانه و مانا از شرکت…
ادامه مطلب ...