مرور برچسب

میزان

«حمزه امیرمحمدی» مدیر خبرگزاری میزان در کرمان شد

بنا به پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان کرمان و با موافقت رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه، «حمزه امیرمحمدی» به سمت مدیر رسانه و ارتباطات دفتر استانی مرکز رسانه و خبرگزاری میزان در کرمان منصوب…
ادامه مطلب ...