مرور برچسب

نشانه های پیک پنجم

نشانه‌های پیک ششم کرونا دارد بروز می‌کند

استاندار کرمان گفت: در کشور نگرانی هایی وجود دارد و گزارش تجمیعی حکایت از افزایش مراجعین سرپایی کرونا و در تهران آمار بستری ها دارد و همه نشانه هایی از این است که پیک ششم دارد بروز می…
ادامه مطلب ...