مرور برچسب

نمایشگاه بین المللی عکس

اثر عکاس رفسنجانی به نمایشگاه بین المللی عکس هنگ‌کنگ راه یافت

 اثر ایرج علیپور عکاس شهر رفسنجان یکی از آثار پذیرفته شده در نمایشگاه بین المللی عکس هنگ‌کنگ است که این اثر لحظه عبور یک زن‌ ایرانی از ارگ تاریخی راین را نشان می دهد.
ادامه مطلب ...