مرور برچسب

نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

تولید حدود ۶ میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان گفت: نیروگاه شهید سلیمانی کرمان در نیمه نخست امسال بالغ بر پنج میلیارد و ۸۸۰ میلیون کیلووات ساعت انرژی تولید کرده است.
ادامه مطلب ...

تولید بیش از ۴ و نیم میلیارد کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق کرمان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه بالغ بر چهار میلیارد و ۷۷۰ میلیون و ۷۲۶ هزار کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید سلیمانی کرمان تولید شده است.
ادامه مطلب ...