مرور برچسب

نیروگاه های بادی

آماده شدن بسته‌های سرمایه گذاری نیروگاه‌ها و اطلس بادی شرکت برق جنوب استان

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت، گفت: در همه ایستگاه های نصب شده سرعت متوسط باد در ارتفاع 80 متری بیش از شش متر بر ثانیه ثبت گردیده که توجیه فنی ایجاد نیروگاه های بادی را دوچندان می…
ادامه مطلب ...