مرور برچسب

پایه بتنی

توزيع برق شمال كرمان پيشرو در مقاوم سازي پايه هاي شبكه توزيع برق

مجيد عمادآبادي با بيان اينكه در سطح استان كرمان خاك منطقه داراي املاح خورنده اي است كه باعث خوردگي تجهيزات شبكه هاي توزيع از جمله پايه هاي بتني مي شود، گفت: سال 95 با پيگيري هاي شركت…
ادامه مطلب ...