مرور برچسب

پایه بتنی

توزیع برق شمال کرمان پیشرو در مقاوم سازی پایه های شبکه توزیع برق

مجيد عمادآبادي با بيان اينكه در سطح استان كرمان خاك منطقه داراي املاح خورنده اي است كه باعث خوردگي تجهيزات شبكه هاي توزيع از جمله پايه هاي بتني مي شود، گفت: سال 95 با پيگيري هاي شركت…
ادامه مطلب ...