مرور برچسب

پایگاه انتقال خون بم

بودجه و نیروی انتقال خون بم پاسخگوی شرق کرمان نیست

کرمان نو-رییس پایگاه انتقال خون بم می گوید باید به جمعیت ۵۰۰ هزار نفری شرق استان کرمان در بم، نرماشیر، فهرج و ریگان خدمات رسانی کند اما نیرو و بودجه آن در حد یک شهرستان باقی‌ مانده و…
ادامه مطلب ...