مرور برچسب

پرداخت پاداش

پرداخت پاداش ۳۰ هزار فرهنگی بازنشسته به زودی

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ۳۰ هزار بازنشسته فرهنگی که پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکرده اند اظهار کرد: در نشست با سرپرست وزارت آموزش و پرورش مقرر شد با همراهی کمیسیون…
ادامه مطلب ...